Aannemingsbedrijf L. Janssens

Container informatie

U bent hier: Home → Container informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE & VOORWAARDEN

Lees zeker goed deze voorwaarden en informatie voor je een container bestelt, zo verloopt alles vlot. Als je een container bestelt zal je gevraagd worden om onze algemene voorwaarden goed te keuren.

1. Het is verplicht bij de lokale politie een aanvraag in te dienen voor het plaatsen van een container op de openbare weg. (Art. 78 van het KB van 1/12/75).

2. Containers moeten voorzien worden van de juiste signalisatie zoals omschreven in art. 8 van het KB van 7/5/1999. Daarom voorzien we onze containers van het verkeersbord D1 en een oranje signalisatielamp.

3. De afstand tussen de parkeerverbodsborden dient minimaal 20m te bedragen.

4. De containers worden geplaatst op een locatie aangeduid door de klant. Beschadigingen voetpaden, wegen, kabels, leidingen, putten en groenzones vallen onder de aansprakelijkheid van de klant. Toelating politie ten laste van de klant. Verboden chemische en/of vloeibare afvalstoffen in de container te storten. Indien de afvalstoffen niet overeenkomen met de gevraagde afvalsoort zal een meerkost voor de verwerking aangerekend worden. Al de kosten zoals gerechtelijke sancties, boetes , schades zijn ten laste van de klant.

5. Containers niet hoger dan zijkant bak laden en maximum 13ton

6. Bijkomende signalisatie kunt u steeds bij ons huren, een ruim gamma van verkeersborden ter beschikking.

7. De huurder verbindt zich ertoe alle toepasselijke wetgeving na te leven en staat in voor het bekomen van alle machtigingen en vergunningen die noodzakelijk zijn voor het plaatsen en het gebruik van de container. Alle boetes en heffingen in dit verband zijn ten laste van de huurder- die de verhuurder hiervoor vrijwaart- en kunnen desgevallend door de verhuurder op de huurder worden verhaald

Voor meer info kan U contact met ons opnemen via de infopagina of via het contactformulier.