Aannemingsbedrijf L. Janssens

Recyclagecentrum

U bent hier: Home → Recyclagecentrum

RECYCLAGECENTRUM

Bedrijven, aannemers & openbare instellingen kunnen steeds bij ons terecht voor het storten van onderstaande materialen :

Sorteren en recyclage van gemengd bouw & sloopafval afkomstig van nieuwbouwwerken, verbouwingen, sloopwerken van gebouwen en kunstwerken en afbraakwerken. In ons recyclagecentrum worden alle afvalstromen conform de strengste normen behandeld waardoor 95% van het door ons uitgesorteerde afval geschikt is als secundaire grondstof om herbruikt te worden in verschillende sectoren zoals de cementindustrie, houtindustrie,… Gezien de moderne beschikbare sorteermachines kunnen wij 95% van ons afval recycleren waardoor wij samen met u werken aan een duurzaam milieubeleid.

Onze leuze is dan ook: RECLYCLING IS THE FUTURE OF TOMORROW

Volgende materialen kunnen gestort worden in ons sorteercentrum:

  • Steenpuin / betonpuin / mengpuin / baksteenpuin / asfaltpuin
  • Grond
  • Grond en stenen
  • Ytong / cellenbeton / kalk
  • Bouw en sloopafval
  • Groenafval
  • Roofing
  • Glas
  • Banden
  • Plastiek
  • Metaal
  • Papier en karton

Ons recyclagecentrum beschikt over een geijkte weegbrug zodat al de in & uitgaande stromen kunnen gewogen worden. Prijslijst op aanvraag !

Voor meer info kan U contact met ons opnemen via de infopagina of via het contactformulier.